Audience Clapping

JÄLKITURVAN PALVELUT.

Seminaarit:
Seminaarit ovat mahdollisuutesi tilata meidät keikkaluontoisesti puhumaan ja kertomaan jälkihuollon ja lastensuojelun aiheista. Luomme tilannekohtaisesti jokaisen seminaarin asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. 

Jälkihuoltokoulutukset:
Jälkihuoltokoulutuksissa opastetaan mm. Kela -asioiden käsittelyä sekä perehdytään yleisesti jälkihuollon tärkeisiin piirteisiin, kokemusasiantuntijan avustuksella.

Kokemusasiantuntijoiden rinki:
Kokemusasiantuntijoiden ringin toiminta on tarkoitettu kunnille, kaupungeille ja yhdistyksille, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen uudet ja jo jälkihuollossa olleet nuoret. Tapaamisissa käydään yhdessä läpi jälkihuoltoon liittyviä asioita, kuten nuoria askarruttavia kysymyksiä, huolia ja pulmia, kokemusasiantuntijan avulla. 
Rinkeihin kuuluu myös Isoveli valvoo -konsepti. Sen päällimmäisenä tavoitteena on luoda jälkihuollossa oleville pojille ja miehille turvallinen paikka, missä pystyisi avaamaan kaikennäköisiä tunteita ja saada niihin läheistä tukea. 

Isoveli-toiminta.
Jälkiturvassa olen kehittänyt isoveli-toiminnan, jota muun muassa olen päässyt Diakonissalaitoksen kanssa yhteistyössä toteuttamaan. Isoveli -toiminnan ideana on se, että nuorilla olisi isoveli hahmo, joka auttaa heitä erilaisissa asioissa nuoren tarpeen mukaisesti. Isoveli -toiminnassa autetaan nuorta esimerkiksi etsimään harjoittelupaikka, tarvittaessa se käydään yhdessä etsimässä. Nuorta voidaan auttaa myös esimerkiksi harrastus- ja muissa asioissa. Se on toiminut hyvin.